کارت سوخت

۰۵اسفند
اگر کارت سوخت خود را گم کرده اید بخوانید

اگر کارت سوخت خود را گم کرده اید بخوانید

یاز اکو - رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور درخصوص پیگیری کارت‌های سوختی که مردم در جایگاه‌ها جا می‌گذارند نکاتی را بیان کرد.

});