کشمش

۰۸اسفند
تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان کشمش

تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان کشمش

یاز اکو - مرتضی معتمد معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی از پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی به کارخانه‌ها برای مدیریت مازاد تولید کشمش خبر داد. به گفته این مقام مسوول امسال سال‌آور باغات کشمش بود به‌طوری که تولید کشمش به ۲۸۵ هزار تن رسید و برآوردها حاکی از این است که تا پایان سال صادرات کشمش کشور به ۱۴۰ هزار تن برسد.

});