کلیسای سنت استپانوس

۰۷فروردین
کلیسای سنت استپانوس جزو پربازدیدترین آثار تاریخی ایران پیش از شیوع کرونا (+ اینفوگرافیک)

کلیسای سنت استپانوس جزو پربازدیدترین آثار تاریخی ایران پیش از شیوع کرونا (+ اینفوگرافیک)

یاز اکو - آمار ارائه شده از گروه آمار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حاکی از آن است که کلیسای سنت استپانوس در جلفا، جزو پربازدیدترین آثار تاریخی ایران طی سال های 97 و 98 قرار داشته است.

});