کوجووار

۰۱خرداد
احیای جادۀ تاریخی «استانبول یولو»

احیای جادۀ تاریخی «استانبول یولو»

یاز اکو - جمعی از فعالان اجتماعی محلۀ کوجووار با حضور در محل جادۀ تاریخی «استانبول یولو» در کنار آجی‌چای خواستار توجه مردم و مسئولین فرهنگی استان به این میراث باارزش تاریخ آذربایجان شدند.

});