گمرک خداآفرین

۰۵بهمن
کسب درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی در گرو بازگشایی گمرک خداآفرین

کسب درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی در گرو بازگشایی گمرک خداآفرین

گمرک خداآفرین در شمال شرقی آذربایجان شرقی ظرفیتی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی در صورت بازگشایی آن درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ترخیص کالا نصیب کشور می شود.

});