رشد جمعیت

۳۱اردیبهشت
رشد جمعیت تهدید یا فرصت
یادداشت؛

رشد جمعیت تهدید یا فرصت

یاز اکو - در روزهای اخیر موجی تازه از نگرانی در میان مسئولان ایرانی درباره کاهش نرخ زاد و ولد و پیر شدن جمعیت به وجود آمده است. چند مقام دولتی در این باره صحبت کرده و هشدار داده‌اند با تداوم وضعیت فعلی ایران تا ۲۰ سال دیگر به یکی از کشورهای پیر جهان تبدیل خواهد شد.

۳۰اردیبهشت
هشدار استاد دانشگاه تهران: رشد جمعیت ایران از سال ۱۴۲۵ منفی می شود

هشدار استاد دانشگاه تهران: رشد جمعیت ایران از سال ۱۴۲۵ منفی می شود

یاز اکو - عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: با کاهش نرخ باروری فرزندآوری در ایران کاهش یافته و در صورت استمرار وضعیت موجود رشد جمعیت کشور از سال ۱۴۲۵ منفی می شود.

۲۲فروردین
نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین رقم در تاریخ کشور رسید

نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین رقم در تاریخ کشور رسید

یاز اکو - یک کارشناس جمعیت گفت: متأسفانه در حال حاضر کمترین نرخ رشد جمعیت را در تاریخ کشور تجربه کردیم و این زنگ خطر بزرگی برای ما محسوب می‌شود.

});