سازمان بازرسی کشور

۲۵اردیبهشت
آذربایجان‌شرقی در نظارت و رصد قیمت‌ها رتبه نخست را دارد

آذربایجان‌شرقی در نظارت و رصد قیمت‌ها رتبه نخست را دارد

یاز اکو - معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از کسب رتبه نخست در سامانه کشوری مدیریت یکپارچه بازرسی جامع انبار و رصد قیمت‌ها خبر داد.

});