سد هرزه ورز

۰۱خرداد
احداث سد “هرزه ورز” برای تامین آب شرب ۱۲ روستای هریس
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خبر داد؛

احداث سد “هرزه ورز” برای تامین آب شرب ۱۲ روستای هریس

یاز اکو - نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی از اخذ مجوز احداث سد "هرزه ورز" برای تامین آب بیش از ۱۲ روستای شهرستان هریس خبر داد.

});