سونیا اندیش

۲۵فروردین
طبق نظر کمیسیون، تحقیق و تفحص از قطار شهری رد است
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز خبر داد:

طبق نظر کمیسیون، تحقیق و تفحص از قطار شهری رد است

یاز اکو - رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز گفت: این کمیسیون براساس قانون و وظیفه محول شده از سوی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز اقدام به بررسی مستندات و عملکرد سازمان قطار شهری کرده و نتیجه را نیز اعلام‌ کرده است و براساس مستندات تحقیق و تفحص رد شده است.

۱۸فروردین
منتظر اعلام علت حادثه متروی تبریز هستیم
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز:

منتظر اعلام علت حادثه متروی تبریز هستیم

یاز اکو - رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز گفت: برای اعلام علت حادثه متروی تبریز منتظر تصمیم کمیسیون عالی بررسی سوانح هستیم.

۲۵اسفند
باید فرصت برابری برای بانوان فراهم شود

باید فرصت برابری برای بانوان فراهم شود

یاز اکو - تنهای بانوی عضو پنجم شورای شهر برای ثبت نام به فرمانداری تبریز آمد.

۱۵بهمن
تاکید بر الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‌های تاکسی در تبریز

تاکید بر الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‌های تاکسی در تبریز

یاز اکو - اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت حرکت تاکسیرانی تبریز به سمت الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‌ها تاکید کردند.

});