شاه گولی

۲۵بهمن
۲ میلیارد تومان برای بازسازی عمارت تاریخی ائل گولی تبریز هزینه شد

۲ میلیارد تومان برای بازسازی عمارت تاریخی ائل گولی تبریز هزینه شد

یاز اکو - مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری تبریز اعلام کرد: برای مرمت و بازسازی عمارت مجموعه تاریخی ائل گولی (شاه گولی) این کلان‌شهر ۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

});