شرکت هواپیمایی

۱۱بهمن
خطوط هوایی جهان ۶۰ درصد مسافران خود را از دست داد
در پی شروع کرونا؛

خطوط هوایی جهان ۶۰ درصد مسافران خود را از دست داد

یاز اکو - ترافیک مسافران جهان در سال ۲۰۲۰ با کاهش بی‌سابقه‌ ۶۰ درصدی همراه بوده به گونه‌ای که آن را به سطح سال ۱۹۴۵ رسانده است، با این حال سفرهای داخلی در مقایسه با راکد ماندن سفرهای بین‌المللی بهبودی تدریجی را تجربه کرده است.

});