شهری

۱۰بهمن
تخریب املاک باقی مانده در مسیرگشایی ارک
شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد؛

تخریب املاک باقی مانده در مسیرگشایی ارک

یاز اکو - شهردار منطقه ۸ تبریز از تخریب املاک باقی مانده در مسیرگشایی ارک و آزاد سازی تقاطع ارک با خیابان ارک جدید خبر داد.

});