شهر سهند

۱۸اردیبهشت
ارزیابی نهایی برنامه شهر سالم سهند توسط سازمان بهداشت جهانی
فرماندار اسکو خبر داد؛

ارزیابی نهایی برنامه شهر سالم سهند توسط سازمان بهداشت جهانی

یاز اکو - فرماندار اسکو گفت: اواخر اردیبهشت ماه، ارزیابان برجسته سازمان بهداشت جهانی برای آخرین بار از اقدامات انجام شده در پروژه شهرسالم سهند بازدید کرده و آن را مورد ارزیابی نهایی قرار می‌دهند.

۱۰اردیبهشت
حل مشکل پوشش تلفن همراه و اینترنت آزاد راه تبریز _ سهند در هفته آتی
فرماندار شهرستان اسکو خبر داد:

حل مشکل پوشش تلفن همراه و اینترنت آزاد راه تبریز _ سهند در هفته آتی

یاز اکو - فرماندار شهرستان اسکو در حاشیه بازدید از سایت جدید الاحداث همراه اول گفت: با پیگیری های بعمل آمده مشکل پوشش تلفن همراه و اینترنت آزاد راه تبریز_سهند با احداث یک سایت جدید همراه اول مرتفع خواهد شد.

});