علیرضا سیدان اسکویی

۱۶اسفند
ساماندهی دستفروشان در محدوده بازار + عکس

ساماندهی دستفروشان در محدوده بازار + عکس

یاز اکو - معاون خدمات شهری منطقه ۸ تبریز از تداوم اجرای طرج ساماندهی دستفروشان با همکاری عوامل نیروی انتظامی در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز خبر داد.

});