عمارت ساعت

۰۵خرداد
ساعت عمارت شهرداری (کاخ ساعت) تبریز ساخت کارخانه Gillett & Johnston کریدون انگلستان است.

ساعت عمارت شهرداری (کاخ ساعت) تبریز ساخت کارخانه Gillett & Johnston کریدون انگلستان است.

یاز اکو - تنها ۲عدد از این موتور در جهان موجود میباشد یکی برج مشهور بیگ بن لندن و دومی برج ساعت تبریز

۱۷اسفند
مرمت پایه های عمارت ساعت

مرمت پایه های عمارت ساعت

یاز اکو- شهردار منطقه ۸ از اجرای عملیات مرمت پایه های دیوار عمارت ساعت خبر داد.

});