فقرزدایی

۲۶فروردین
نوبینوایی از راه می‌رسد

نوبینوایی از راه می‌رسد

یازاکو _ «نوبینوایی» با شکل خفیفی از تقدیرگرایی، و همچنین با شکلی از ناامیدی، با شکلی از کناره‌گیری و انفعال نیز همراه است. بخشی از جامعه ایرانی با توجه به بن‌بست‌های موجود، به تدریج فقیر شدن را سرنوشت خود می‌پندارد و این از منظر جامعه‌شناختی نگران‌کننده است.

۱۱اسفند
فقرزدایی کامل در چین/ انتقال روستائیان به شهرهای کوچک (+عکس)

فقرزدایی کامل در چین/ انتقال روستائیان به شهرهای کوچک (+عکس)

یاز اکو - چین ادعا می‌کند در 40 سال گذشته بیش از 800 میلیون نفر را از فقر نجات داده است. پدیده‌ای که "در تاریخ بشری بی نظیر" توصیف می‌شود.

});