قیز قلعه سی

۰۲اسفند
ادامه ساخت سد قیز قلعه‌سی مورد تایید ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت

ادامه ساخت سد قیز قلعه‌سی مورد تایید ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت

یاز اکو - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: اسناد و نقشه‌های ادامه ساخت و بهره‌برداری سد قیزقلعه‌سی از سوی کارشناسان ایرانی و جمهوری آذربایجان مبادله و مورد تایید قرار گرفت.

});