• امروز : سه شنبه - ۸ فروردین - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 28 March - 2023

قیمت دلار

07فروردین
دلار ۵۱ هزار تومانی شد

دلار ۵۱ هزار تومانی شد

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۵۱ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام شد. 

28اسفند
دلار دوباره اوج گرفت

دلار دوباره اوج گرفت

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۹ هزار و ۱۳۰ تومان اعلام شد. 

25اسفند
سرگردانی دلار در کانال های ۴۶ و۴۷ هزار تومانی 

سرگردانی دلار در کانال های ۴۶ و۴۷ هزار تومانی 

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۶ هزار و ۱۹۰ تومان اعلام شد. 

24اسفند
دلار در کانال ۴۷ هزار تومانی 

دلار در کانال ۴۷ هزار تومانی 

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۷ هزار تومان اعلام شد. 

22اسفند
نوسان دلار بین کانال های ۴۵ و ۴۴ هزار تومانی 

نوسان دلار بین کانال های ۴۵ و ۴۴ هزار تومانی 

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۵ هزار تومان اعلام شد. 

21اسفند
دلار بین کانال های ۴۵ و ۴۶ هزار تومانی در گردش

دلار بین کانال های ۴۵ و ۴۶ هزار تومانی در گردش

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۵ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شد. 

20اسفند
تحرک دلار بین کانال های ۴۵ و ۴۶ هزار تومانی 

تحرک دلار بین کانال های ۴۵ و ۴۶ هزار تومانی 

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در این لحظه ۴۵ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام شد. 

16اسفند
دلار در آستانه ۴۸ هزار تومانی شدن

دلار در آستانه ۴۸ هزار تومانی شدن

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۹ هزار و ۹۰ تومان اعلام شد. 

15اسفند
عقب‌نشینی دلار به کانال ۵۱ هزار تومانی 

عقب‌نشینی دلار به کانال ۵۱ هزار تومانی 

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۱ هزار و ۲۸۰ تومان اعلام شد. 

13اسفند
صعود مجدد دلار به کانال ۵۴ هزار تومانی 

صعود مجدد دلار به کانال ۵۴ هزار تومانی 

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۵ هزار و ۴۰ تومان اعلام شد. 

11اسفند
دلار به کانال ۵۳ هزار تومانی رسید

دلار به کانال ۵۳ هزار تومانی رسید

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۳ هزار و ۷۶۰ تومان اعلام شد. 

10اسفند
دلار تا کانال ۵۴ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد

دلار تا کانال ۵۴ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۴ هزار و ۱۴۰ تومان اعلام شد. 

07اسفند
دلار ظرف یک روز به کانال ۶۰ هزار تومانی رسید

دلار ظرف یک روز به کانال ۶۰ هزار تومانی رسید

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۶۰ هزار و ۳۲۰ تومان اعلام شد. 

06اسفند
پرواز دلار به کانال ۵۵ هزار تومانی

پرواز دلار به کانال ۵۵ هزار تومانی

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۵ هزار تومان اعلام شد. 

04اسفند
دلار ۵۲ هزار تومان شد

دلار ۵۲ هزار تومان شد

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. 

03اسفند
دلار در آستانه ۵۱ هزار تومانی شدن

دلار در آستانه ۵۱ هزار تومانی شدن

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۰ هزار و ۸۴۰ تومان اعلام شد. 

02اسفند
شتاب‌گیری دلار در کانال ۵۰ هزار تومانی در راه است

شتاب‌گیری دلار در کانال ۵۰ هزار تومانی در راه است

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۵۰ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد. 

01اسفند
دلار ۵۰ هزار تومانی در راه است

دلار ۵۰ هزار تومانی در راه است

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۹ هزار و ۵۴۰ تومان اعلام شد. 

30بهمن
افسار گسیختگی مجدد دلار با ورود به کانال ۴۸ هزار تومانی

افسار گسیختگی مجدد دلار با ورود به کانال ۴۸ هزار تومانی

یاز اکو- قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

27بهمن
دلار به کانال ۴۷ هزار تومانی رسید

دلار به کانال ۴۷ هزار تومانی رسید

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۷ هزار و ۵۷۰ تومان اعلام شد. 

26بهمن
صعود دلار به کانال ۴۶ هزار تومانی

صعود دلار به کانال ۴۶ هزار تومانی

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۶ هزار و ۶۱۰ تومان اعلام شد. 

25بهمن
تحرک دلار در کانال ۴۵ هزار تومانی

تحرک دلار در کانال ۴۵ هزار تومانی

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۵ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام شد. 

23بهمن
دلار در ورودی کانال ۴۶ هزار دلاری

دلار در ورودی کانال ۴۶ هزار دلاری

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۵ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شد. 

20بهمن
دلار دوباره رکورد زد

دلار دوباره رکورد زد

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۵ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد.

19بهمن
تحرک منفی بازار ارز

تحرک منفی بازار ارز

یاز اکو-  قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی تا این لحظه ۴۴ هزار و ۴۹۰ تومان اعلام شد. 

ابر برچسب
});