• امروز : پنج شنبه - ۳۰ شهریور - ۱۴۰۲
  • برابر با : Thursday - 21 September - 2023

قیمت سکه و طلا

29شهریور
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۳۲ دلار معامله می شود.

27شهریور
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۵ دلار معامله می شود.

26شهریور
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۳ دلار معامله می شود.

19شهریور
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۹ دلار معامله می شود.

18شهریور
قیمت سکه و طلا شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۹ دلار معامله می شود.

13شهریور
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۴۳ دلار معامله می شود.

12شهریور
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۴۰ دلار معامله می شود.

08شهریور
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۳۶ دلار معامله می شود.

07شهریور
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۲ دلار معامله می شود.

06شهریور
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۴ دلار معامله می شود.

05شهریور
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۴ دلار معامله می شود.

04شهریور
قیمت سکه و طلا شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۴ دلار معامله می شود.

02شهریور
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۰ دلار معامله می شود.

01شهریور
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۰۴ دلار معامله می شود.

31مرداد
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۹۸ دلار معامله می شود.

29مرداد
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۸۹ دلار معامله می شود.

28مرداد
قیمت سکه و طلا شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۸۹ دلار معامله می شود.

25مرداد
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۰۶ دلار معامله می شود.

24مرداد
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۰۳ دلار معامله می شود.

19مرداد
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۷ دلار معامله می شود.

16مرداد
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۳۶ دلار معامله می شود.

15مرداد
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۴۲ دلار معامله می شود.

14مرداد
قیمت سکه و طلا شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۴۲ دلار معامله می شود.

10مرداد
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۵۷ دلار معامله می شود.

07مرداد
قیمت سکه و طلا شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۵۹ دلار معامله می شود.

ابر برچسب
});