• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024

قیمت سکه و طلا

31اردیبهشت
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۴۴۲ دلار معامله می شود.

30اردیبهشت
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۴۱۴ دلار معامله می شود

29اردیبهشت
قیمت سکه و طلا شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۴۱۴ دلار معامله می شود.

26اردیبهشت
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۶۳ دلار معامله می شود

25اردیبهشت
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۴۱ دلار معامله می شود.

24اردیبهشت
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۴۰ دلار معامله می شود.

20اردیبهشت
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۱۲ دلار معامله می شود.

18اردیبهشت
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۱۶ دلار معامله می شود.

17اردیبهشت
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۲۱ دلار معامله می شود.

16اردیبهشت
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۰۰ دلار معامله می شود.

12اردیبهشت
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۲۸۴ دلار معامله می شود.

09اردیبهشت
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۳۸ دلار معامله می شود.

05اردیبهشت
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۱۷ دلار معامله می شود.

04اردیبهشت
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۰۵ دلار معامله می شود.

02اردیبهشت
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۹۲ دلار معامله می شود.

01اردیبهشت
قیمت سکه و طلا شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و ۳۹۲ دلار معامله می شود

30فروردین
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 380 دلار معامله می شود.

28فروردین
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 370 دلار معامله می شود.

27فروردین
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 350 دلار معامله می شود.

26فروردین
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 344 دلار معامله می شود.

25فروردین
قیمت سکه و طلا ‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا ‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 344 دلار معامله می شود.

21فروردین
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 362 دلار معامله می شود.

20فروردین
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 335 دلار معامله می شود.

19فروردین
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار معادل سه میلیون و ۶۴۷ هزار تومان است. امروز کمترین قیمت طلای ۱۸ عیار، سه میلیون و ۶۲۸ هزار تومان و بیشترین قیمت آن سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثبت شده است. هر گرم طلای ۲۴ […]

18فروردین
قیمت سکه و طلا شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت دو هزار و 329 دلار معامله می شود.

ابر برچسب
});