• امروز : جمعه - ۱۴ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : Friday - 3 February - 2023

قیمت سکه و طلا

13بهمن
قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۵۶ دلار معامله می شود.

11بهمن
قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۰۶ دلار معامله می شود.

10بهمن
قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۲ دلار معامله می شود.

09بهمن
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۹ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۹ بهمن ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۸ دلار معامله می شود.

08بهمن
قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۸ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۸ بهمن ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۸ دلار معامله می شود.

06بهمن
قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۶ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۶ بهمن ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۳۷ دلار معامله می شود.

29دی
قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۲۹ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۲۹ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۳ دلار معامله می شود.

28دی
قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۲۸ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۲۸ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۱ دلار معامله می شود.

27دی
قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۲۷ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۲۷ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۰۷ دلار معامله می شود.

25دی
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۲۵ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۲۵ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۲۰ دلار معامله می شود.

24دی
قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۲۴ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۲۴ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۹۱۰ دلار معامله می شود.

22دی
قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۲۲ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۲۲ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۸۲ دلار معامله می شود.

21دی
قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۲۱ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۲۱ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۸۱ دلار معامله می شود.

20دی
قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۲۰ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۲۰ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۷۳ دلار معامله می شود.

19دی
قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۱۹ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۱۹ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۷۳ دلار معامله می شود.

17دی
قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۱۷ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۱۷ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۶۵ دلار معامله می شود.

16دی
برای سرمایه گذاری سکه نخرید!

برای سرمایه گذاری سکه نخرید!

یازاکو - برای سرمایه گذاری ربع سکه نخرید / حباب ربع سکه: ۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان

13دی
قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۱۳ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۱۳ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۳۸ دلار معامله می شود.

12دی
قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۱۲ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۱۲ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۲۳ دلار معامله می شود.

11دی
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۱۱ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۱۱ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۲۳ دلار معامله می شود.

08دی
قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۸ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۸ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۱۰ دلار معامله می شود.

07دی
قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۷ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۷ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۸۰۱ دلار معامله می شود.

05دی
قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۵ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۵ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۹۸ دلار معامله می شود.

04دی
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۴ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۴ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۹۸ دلار معامله می شود.

03دی
قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۳ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۳ دی ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۹۸ دلار معامله می شود.

ابر برچسب
});