• امروز : یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 4 December - 2022

قیمت سکه

13آذر
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۱۳ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۱۳ آذر ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، امروز یکشنبه‌ ۱۳ آذر ۱۴۰۱، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار معادل یک میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است. امروز کمترین قیمت طلای ۱۸ عیار، یک میلیون و ۵۸۶  هزار تومان و بیشترین قیمت آن یک میلیون و ۵۹۳ هزار تومان ثبت شده است.  هر گرم طلای ۲۴ […]

12آذر
قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۱۲ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه‌ ۱۲ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۹۷ دلار معامله می شود.

10آذر
قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۱۰ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه‌ ۱۰ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۷۷ دلار معامله می شود.

09آذر
قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۹ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۶۰ دلار معامله می شود.

08آذر

قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۸ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۵ دلار معامله می شود.

07آذر
قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۲ دلار معامله می شود.

06آذر
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۴ دلار معامله می شود.

05آذر

قیمت سکه و طلا شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۴ دلار معامله می شود.

02آذر
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۳۸ دلار معامله می شود.

01آذر

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۴۶ دلار معامله می شود.

30آبان

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۴۲ دلار معامله می شود.

29آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۰ دلار معامله می شود.

26آبان
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۶۷ دلار معامله می شود.

25آبان
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۷۸ دلار معامله می شود.

22آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۷۱ دلار معامله می شود.

17آبان
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۶۶ دلار معامله می شود.

16آبان
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۷۳ دلار معامله می شود.

15آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۸۱ دلار معامله می شود.

14آبان
قیمت سکه و طلا شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۸۱ دلار معامله می شود.

12آبان
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۲۵ دلار معامله می شود.

10آبان
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۴۸ دلار معامله می شود.

09آبان
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۳۶ دلار معامله می شود.

08آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۴۴ دلار معامله می شود.

07آبان
قیمت سکه و طلا  شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا  شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۴۴ دلار معامله می شود.

05آبان
قیمت سکه و طلا ۵ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا ۵ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۶۲ دلار  معامله می شود.

ابر برچسب
});