• امروز : یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 4 December - 2022

قیمت طلا

09آذر
قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه‌ ۹ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۶۰ دلار معامله می شود.

08آذر

قیمت سکه و طلا سه شنبه‌ ۸ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۵ دلار معامله می شود.

07آذر
قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۲ دلار معامله می شود.

06آذر
قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۴ دلار معامله می شود.

05آذر

قیمت سکه و طلا شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۴ دلار معامله می شود.

02آذر
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۳۸ دلار معامله می شود.

01آذر

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۴۶ دلار معامله می شود.

30آبان

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۴۲ دلار معامله می شود.

29آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۵۰ دلار معامله می شود.

26آبان
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۶۷ دلار معامله می شود.

25آبان
قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۷۸ دلار معامله می شود.

22آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۷۷۱ دلار معامله می شود.

17آبان
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۶۶ دلار معامله می شود.

16آبان
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۷۳ دلار معامله می شود.

15آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۸۱ دلار معامله می شود.

14آبان
قیمت سکه و طلا شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۸۱ دلار معامله می شود.

12آبان
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۲۵ دلار معامله می شود.

10آبان
قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۴۸ دلار معامله می شود.

09آبان
قیمت سکه و طلا دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۳۶ دلار معامله می شود.

08آبان
قیمت سکه و طلا یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۴۴ دلار معامله می شود.

07آبان
قیمت سکه و طلا  شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا  شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۴۴ دلار معامله می شود.

05آبان
قیمت سکه و طلا ۵ آبان ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا ۵ آبان ۱۴۰۱

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۶۲ دلار  معامله می شود.

04آبان
قیمت طلا و سکه در بازار امروز

قیمت طلا و سکه در بازار امروز

یاز اکو- هر انس طلا در بازار امروز به قیمت یک هزار و ۶۷۱ دلار  معامله می شود.

15مرداد
سایه سنگین اخبار مذاکرات وین بر سر بازار

سایه سنگین اخبار مذاکرات وین بر سر بازار

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این گزارش روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان بررسی شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

21خرداد
بازارها در هفته‌ای که گذشت/ تمایلات صعودی نرخ دلار در پی افزایش تنش‌ها

بازارها در هفته‌ای که گذشت/ تمایلات صعودی نرخ دلار در پی افزایش تنش‌ها

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این گزارش روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان بررسی شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

ابر برچسب
});