تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

محسن رنانی

۱۹اردیبهشت
خساست در ارائه اطلاعات، مانع از پرسشگری و مطالبهگری جامعه شده است
محسن رنانی در آیین رونمایی از نخستین کتاب توسعه ایران تاکید کرد:

خساست در ارائه اطلاعات، مانع از پرسشگری و مطالبهگری جامعه شده است

یاز اکو - محسن رنانی اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در آیین رونمایی از کتاب توسعه ایران گفت: در ایران با خساست در ارائه‌ی اطلاعات روبرو هستیم و همین مهم سبب شده تا افکار عمومی امکان پرسشگری نیابند.

});