گوگل

۱۳خرداد
درآمد گوگل از تبلیغات

درآمد گوگل از تبلیغات

یاز اکو - گوگل بیش از یک دهه است که رهبر بازار تبلیغات آنلاین است و انتظار می‌رود در سال ٢٠٢١ تقریباً ٢٩ درصد از هزینه‌های تبلیغات دیجیتال را در اختیار داشته باشد.

});