تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

سالمند

۰۸بهمن
۳۰ سال آینده ایران جز ۴ کشور پیر جهان خواهد شد

۳۰ سال آینده ایران جز ۴ کشور پیر جهان خواهد شد

اکنون جمعیت سالمند کشور به 8 .7 درصد رسیده است اما 20 سال دیگر حدود 21 درصد و 30 سال آینده 30 درصد جمعیت سالمند خواهند بود؛ به طوری که ما جزو 4 کشور پیر جهان می‌شویم.

});