سد نهند

۰۱خرداد
۳ راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از تنش آبی تبریز

۳ راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از تنش آبی تبریز

یاز اکو - همانطور که می‌دانید ۱۵ درصد از آب تبریز از طریق سد نهند تامین می‌شود؛ ولی شبکه انتقال فرسوده و ظرفیت انتقال پایین است که در حال اصلاح این خط هستیم.

۲۲فروردین
تصویب اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی برای تامین آب شرب تبریز

تصویب اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی برای تامین آب شرب تبریز

یاز اکو - نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس از تصویب رقم 45 میلیارد تومان برای رفع نواقص و تکمیل پروژه‌های تامین آب شرب فوری تبریز و رفع کمبود آب در تابستان جاری خبر داد.

});