تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

سرمایه گذاری ترکیه

۰۵فروردین
تقویم اصلاحات اقتصادی ترکیه تکمیل شد
الوان وزیر دارایی و مالیات ترکیه:

تقویم اصلاحات اقتصادی ترکیه تکمیل شد

یاز اکو - لطفی الوان از اتمام تقویم مربوط به اصلاحات اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که همه می‌توانند در سایت وزارت به این تقویم دسترسی پیدا کنند.

۰۱اسفند
افزایش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم در ترکیه
داده های موقعیت سرمایه‌گذاری بین المللی ترکیه منتشر شد:

افزایش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم در ترکیه

یاز اکو - داده های موقعیت سرمایه‌گذاری بین المللی ترکیه حکایت از افزایش 30 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم در ترکیه دارد.

});