طرح زوج و فرد

۱۳اسفند
تردد خودروها در هسته مرکزی تبریز ۳۵ درصد کاهش یافت

تردد خودروها در هسته مرکزی تبریز ۳۵ درصد کاهش یافت

یاز اکو - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: تردد خودروها در هسته مرکزی این شهر با اجرای طرح زوج و فرد ۳۵ درصد کاهش یافت.

});