عینالی

۰۲فروردین
ایستگاه های دوچرخه در ارتفاعات عینالی ایجاد می شود

ایستگاه های دوچرخه در ارتفاعات عینالی ایجاد می شود

یاز اکو - مدیرعامل سازمان عون بن علی شهرداری تبریز از ایجاد ایستگاه های دوچرخه سواری در این تفرجگاه خبر داد و گفت: دوچرخه سواران می توانند برای صعود به ارتفاعات عون بن علی از مسیر آسفالت پارک پیوند به عنوان مسیر جایگزین سنگفرش استفاده کنند.

});