تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021

مالیات بر عایدی سرمایه

۱۱خرداد
آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی/ موارد معافی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه

آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی/ موارد معافی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه

یاز اکو - در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته بازان از بازار مسکن می دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت های سازمان دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می خورد؟

});