شورای شهر

۱۸فروردین
سابقه شورا به زمان مشروطه باز می گردد/ اعضا شورا هیچ  اختیاری در خصوص استخدام ندارند
محمد باقر بهشتی:

سابقه شورا به زمان مشروطه باز می گردد/ اعضا شورا هیچ اختیاری در خصوص استخدام ندارند

یازاکو- محمد باقر بهشتی در سخنرانی میان دستور خود گفت: سابقه شورا پس از انقلاب مشروطه در خرداد ۱۲۸۶ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی تصویب شد که این قانون در زمان رضا شاه برداشته شد و تلاش های دکتر مصدق برای احیا جواب نداد. قانون شهرداری ها در سال ۱۳۳۴ تصویب شده است.

});