لندن

۲۷فروردین
آمار باورنکردنی بازدید از موزه‌های جهان در ۲۰۲۰

آمار باورنکردنی بازدید از موزه‌های جهان در ۲۰۲۰

یاز اکو _ بازدید از ۱۰۰ موزه و گالری برتر جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا ۷۷ درصد کاهش یافت. تعداد بازدیدکنندگان در سال ۲۰۲۰ به ۵۴ میلیون نفر رسید، در حالیکه در سال ۲۰۱۹ این آمار ۲۳۰ میلیون نفر بود. این کاهش در آمار بازدید موزه‌ها بی‌سابقه بوده است.

});