گازوئیل

۰۶اردیبهشت
بازرسی بیش از ۳ هزار نازل عرضه سوخت مایع در آذربایجان / قبل از سوخت‌گیری به این برچسب توجه کنید

بازرسی بیش از ۳ هزار نازل عرضه سوخت مایع در آذربایجان / قبل از سوخت‌گیری به این برچسب توجه کنید

یاز اکو - مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی گفت: الصاق برچسب استاندارد بر روی دستگاه‌‌های نازل سوخت الزامی است و شهروندان توجه داشته باشند در جایگاه‌‌های سوخت قبل از سوخت گیری حتما به برچسب صحت عملکرد نصب شده روی نازل و تاریخ اعتبار آن دقت کنند.

۰۳اسفند
مجوز مجلس به وزارت نفت برای تهاتر گاز مایع با بنزین و گازوئیل

مجوز مجلس به وزارت نفت برای تهاتر گاز مایع با بنزین و گازوئیل

یاز اکو - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل اقدام کند.

});