فرونشست زمین

۱۳اردیبهشت
ایران رکورد دار فرونشست در کره زمین
به گزارش «خبربان» و به نقل از ناطقان

ایران رکورد دار فرونشست در کره زمین

یاز اکو - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع گفت: کشور ما ۴ سانتی‌متر رکورد کره زمین را در فرونشست زمین شکسته است.

});