قیمت برنج

۱۳اردیبهشت
به جای نگرانی برای مذاکره، دلواپس ۶۷ میلیون نفری باش که نمی‌توانند برنج بخرند

به جای نگرانی برای مذاکره، دلواپس ۶۷ میلیون نفری باش که نمی‌توانند برنج بخرند

یاز اکو - آقاتهرانی نماینده تهران و عضو جبهه پایداری می‌گوید از مذاکرات وین می‌ترسد.

});