قیمت نان

۰۳خرداد
هرگونه افزایش قیمت نان در تبریز تخلف است

هرگونه افزایش قیمت نان در تبریز تخلف است

یاز اکو - رئیس اتحادیه نانوایان تبریز گفت: هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تائید و اعلام رسمی مراجع ذیربط تخلف محسوب می‌شود.

۰۲خرداد
نانوایان از افزایش خودسرانه نرخ نان خودداری کنند
رییس اتحادیه سنگکی:

نانوایان از افزایش خودسرانه نرخ نان خودداری کنند

یاز اکو - رییس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی با بیان اینکه قیمت‌های فعلی نان کفاف هزینه‌های تولید و معیشت تولیدکنندگان را نمی‌دهد، گفت: نانوایان از افزایش خودسرانه قیمت نان تا اعلام نرخ مصوب خودداری کنند.

});